top of page

Regler gør det nemmere 

Ihvertfald hvis vælger og følge reglerne

Når du har betalt dit kontingent til Seniorklubben, kan du bookede de forhåndsreserverede tider om torsdagen mellem kl. 9 og 11. Du bestiller tid via GolfBox. 

 

Kontingentet

Det er kr. 450 årligt. Beløbet indbetales på seniorklubbens konto: 

Reg. nr. 8113 – Konto nr. 0004820217.

 

Husk at angive navn og medlemsnummer på din indbetaling. 

 

Scorekort

Alle scorekortskal være afleveret i seniorkassen senest kl. 15.00efter torsdagsmatcherne, for at resultaterne kan nå at blive registreret.  Hvis scorekortet ikke er modtaget kl. 15, tæller din runde ikke med i præmieberegningen. 

 

Spilleregler for Seniorklubben gældende fra 1. juli 2018 

Spilledage og tidspunkter: Hver torsdag året rundt spilles der match i Seniorklubben. Medlemmerne i Seniorklubben har fortrinsret fra kl. 9.00 –11.00 i hele året. 

 

Bookning sker via Golfbox indenfor ovennævnte tidsinterval indtil dagen før matchen, såfremt fortrinsretten ønskes udnyttet.¨

 

Såfremt banen er lukket, og således ikke er spilbar kl. 9:00, afvikles der en indendørs turnering efter specielle regler og med et til formålet udviklet scorekort. Indendørsturneringen starter altid kl. 10:00. Det enkelte medlem skal selv holde sig orienteret om banens status via hjemmesiden og således møde op til tiden.

Den sidste torsdag i hver måned afvikles Månedsafslutningen, som vil være en gunstart match bestående af primært 4­bolde. Tilmelding til denne match sker ligeledes via Golfbox på en tilmeldingsliste, som lukkes nogle dage før afviklingen af hensyn til holdinddeling.

Matchformer for torsdagsmatcherne

På Seniorklubbens opslagstavle vil der altid være opsat en plan over, hvilken matchform, der spilles en given dato.

 

De ugentlige torsdagsmatcher veksler mellem slagspil, slaggolf og stableford, når der spilles udendørs.

 

Når banen er åben for spil til 18 huller, spilles der i sommersæsonen18 huller i A­, B­ og C-rækken, mens D­rækken altid spiller 9 huller (husk at udskrive det relevante scorekort i Golfbox).

9 ­huls­spillere kan godt gå ud sammen med 18 huls­spillere i seniortiden (9.00 - ­11.00), men skal være opmærksom på at skaffe sig markørunderskrift.

Hul 9 kan for 9 huls­spillerevære enten 9. green før søen til højrepå hul 18, eller 9. green på den anden side af vejen.

Aflevering af 18 hullers scorekort med 9 hullers resultat anses som påbegyndt 18 huller. Aflevering af 9 hullers scorekort med flere end 9 hullers resultat anses som færdiggjort 9 huller.

I vintersæsonen, når hul 9­17 er lukket, spilles der 9 huller med et 9 hullers scorekorti 2 lige store rækker i stedet for A­, B­, C­og D­rækkerne.Hul 9 er i disse tilfælde greenen til højre før søen på hul 18.

Række­inddeling

Fra 1.7. 2018 er seniorklubbens medlemmer inddelt i 3 rækker (A, B og C) baseret på registreret handicap, samt en D-række uden hensyntagen til handicapgrænser:

Handicapgrænserne kan ændres løbende af bestyrelsen og kan til enhver tid ses på opslagstavlen i Cafe 19, hvor de står opført på den aktuelle spilleplan.

Scorekort og aflevering af disse

Scorekort skal lægges i Seniorklubbens postkasse senest kl. 15.00 på matchdagenved torsdagsmatcherne, og skal naturligvis være underskrevet af såvel spiller som markør for at være gældende (Navn og medlemsnummer).

Hvis man ønsker at starte senere end klokken 11.00, men ikke kan nå at aflevere scorekortet inden kl.15, skal der være lavet en aftale med, hvornår og hvor man afleverer scorekortet, idet registreringen normalt kun vil blive foretaget for scorekort, der er afleveret senest klokken 15.00.

Resultater for de enkelte matcher offentliggøresi Golfbox, når alle gyldigt afleverede resultaterer registreret.

Regulering af handicap

I sommersæsonener alle matcher ”tællende”, og deltagerne bliver op­og nedskrevet efter gældende reguleringsregler, med mindre andet er meddelt.

I vintersæsonenreguleres der ikke, med mindre man selv gør opmærksom på ønsket herom (afkryds EDS feltet på scorekortet).

Øvrige turneringer i seniorklub­regi

I sommersæsonenafvikles: Hulspils­turnering, Putte­konkurrence, Haretour 2, venskabsmatcher, Forårs­- og efterårsmatch på fremmed bane. Andre matchformer afvikles ved månedsafslutningerne.

 

Præmier

Der spilles ompræmier for hver torsdagsmatch. Udlodningen sker i forbindelse med månedsafslutningerne.Ved fravær kan en stedfortræder afhente præmien. Ikke afhentede præmier ved efterfølgende månedsafslutninguddeles som klappepræmier.

 

Præmier ved månedsafslutningen udleveres ikke til stedfortræder, men overgår til klappepræmier.

Der udloddes 1 præmie pr. påbegyndt 5 deltagere pr. række, dog skal der være minimum 5 spillere i rækkenfor at udløse en 1. præmie.

Der findes individuelle præmiefordelinger for de øvrige turneringer. Læs mere herom i forbindelse med det specifikke turneringsopslag.

Sæsonafslutning(sidste torsdag i oktober): I forbindelse med den årlige sæsonafslutning uddeles der desuden særlige præmier:

Årets sportslige golferhar gennem sommersæsonen samletflest point ved torsdagsmatcherne, hvor pointene tildeles efter placering: 1. plads 13 point, 2. plads 11 point, 3. plads 9 point, 4. plads 8 point, 10. plads 2 point. Resten af deltagerne i matchen får 1 point.

Den spiller, der gennem hele sommersæsonen har scoret flest points, bliver kåret som årets sportslige golfer. Spilleren med næst flest point bliver hædret som nr. 2.

Årets rutcher er den spiller, der har opnået størst procentvis nedgang i handicap i sommersæsonen.

Årets sociale golfer er en person, som medlemmerne indstiller. De nominerede har via deres spil og sociale adfærd bidraget væsentlig til opfyldelse af klubbens formål i årets løb. Det endelige valg foretages af bestyrelsen.

bottom of page