top of page

ORDENSREGLER

Vi skal alle være med til at sikre, at vi har en god bane at spille på, samt at spillet på banen flyder så godt som muligt. Derfor er det vigtigt, at alle spillere følger de fastsatte ordensregler på banen.

 

Det gælder om, at alle viser de nødvendige hensyn til andre på banen samt at huske på, at vi alle spiller golf for vores fornøjelses skyld.

 

Udover at vise generelt hensyn til hinanden samt at følge god etikette, har bestyrelsen fastsat følgende:

 1. En golfrunde begynder på hul 1. Det er ikke tilladt at starte på andre huller, medmindre matchudvalget har besluttet andet.

 2. Mono-buggy, golf-scooter eller el-løbehjul må ikke benyttes.

 3. Når gult flag er hejst, er banen lukket for start for ikke-matchdeltagere, så længe der startes i matchen. Ikke-matchdeltagere skal altid vige for matchdeltagere.

 4. Almindelige etiketteregler skal følges. Spillere uden pichfork kan bortvises fra banen, indtil ovenstående er bragt i orden.

 5. Hver golfspiller skal have sin egen bag og udstyr, foursome undtaget.

 6. Alle medlemmer af klubben skal bære gyldigt medlemsbevis på bag/vogn. Alle andre spillere skal have gyldigt DGU-kort eller andet unionskort.

 7. Greenkeepere og deres arbejde skal respekteres. Følges dette ikke, kan der idømmes karantæne.

 8. Nedslagsmærker skal rettes op, turf skal genplaceres og trædes fast. Undladelse heraf kan i gentagelsestilfælde medføre karantæne.

 9. River skal placeres i bunkers i spilleretningen.

 10. Havner bolden på forkert fairway, skal spilleren følge sin egen fairway, til han/hun er ud for bolden og orientere sig om spillere på den anden fairway, inden han/hun går ind på denne.

 11. Spilleren skal rette sig efter banekontrollens anvisninger.

 12. Det er STRENGT FORBUDT at betræde naboernes grunde. Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning fra banen samt 2 måneders karantæne.

 13. Hunde må medbringes på banen i snor  

 

ORDENSREGLER FOR 9 HULLERS RUNDE

Udover de generelle regler for banen gælder følgende regler for 9 hullers runde:

 1. 9 hullers runder afvikles fra hul 1-8 på 18-huls banen. Spil til 9. hul i en 9-huls runde sker fra teestederne på hul 18, men til green før søen oppe til højre i spilretningen. På teestederne for hul 18 flettes der med spillere, der kommer fra bag9, som skal spille hul 18 i dets fulde længde hen over søen.

 2. Der kan ikke bestilles en 9-hullers runde i Golfbox, men der kan udskrives scorekort med tildelte slag for 9-hullers runder.

 

ORDENSREGLER FOR TRÆNINGSBANEN

Der skal gerne være plads til alle på træningsbanen. Derfor er det vigtigt, at nedenstående regler følges:

 1. Der må kun trænes fra udslagssteder.

 2. Området omkring træningsbunkeren må kun benyttes til indspil.

 3. Spande skal bringes tilbage til boldskuret.

 4. Træningsbanen er lukket under boldopsamling og når greenkeeperne arbejder der.

 

ORDENSREGLER FOR KLUBHUS OG TERRASSE

Klubhuset er alles hjemsted. Derfor skal vi også være fælles om at passe på det og efterlade det i ordentlig stand, så det er rart at komme i. Husk derfor nedenstående ordensregler:

 1. Det er ikke tilladt at medbringe egne mad- drikkevarer i klubhus eller på terrassen.

 2. Alle bedes rydde op efter sig.

 3. Det er ikke tilladt at betræde indendørsområder med stål Spikes.

 4. Rens skoene før du træder ind i klubhuset.

 5. Hunde må medbringes på terrassen, men ikke i klubhuset eller restauranten.

ORDENSREGLER VED LEJE AF TRÆNINGSHAL

 • Almindelig pli.

 • Stål spikes FORBUDT, soft spikes OK i træningshal, MEN FORBUDT på puttebanen.

 • Udslagsmåtte 1 og 2 er forbeholdt medlemmer af GC Harekær, men kan benyttes af alle, hvis de ikke er optaget.

 • Alle rydder op og samler bolde før man forlader hallen.

 

RYGEREGLER

I henhold til lov om røgfri miljøer har GC Harekær valgt at fastsætte følgende bestemmelser for vores medlemmer og gæster:

 

§ 1 Forbud mod tobaksrygning

Stk. 1 - I GC Harekær er tobaksrygning ikke tilladt i alle indendørs arbejdspladslokaler samt lokaler der generelt er offentligt tilgængelige.

 

§ 2 Konsekvenser af overtrædelsen

Stk. 1 - Bestyrelsen for GC Harekær påser, at klubbens rygepolitik for medlemmer og gæster efterleves.

Stk. 2 - Medlemmer og gæsters manglende efterlevelse af klubbens rygepolitik medfører en skriftlig advarsel og kan i gentagelsestilfælde begrunde en bortvisning/eksklusion.

bottom of page