top of page

DE FORSKELLIGE REGLER

Lokalregler  -  Ordensregler  - Handicapberegning

Golfspillet er en kompliceret sag med mange nuancer. Derfor er det også nødvendigt at have forskellige regler, som dikterer

  • fælles spilleregler på alle baner

  • lokale regler på Harekær

  • ordensregler

  • handicapberegningen

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til nogle af reglerne, er du altid velkommen til at kontakte regel- og handicapudvalget, som i GC Harekær består af:

Regel - og handicapudvalget

Kim Green Olesen

Telefon 40 60 89 80

Mail: kim.green.olesen@gmail.com

Peter Malmos

Telefon 51 76 58 44

Mail: petermalmos@gmail.com

Fælles spilleregler

De internationale  golfregler har du hørt og lært om, dengang du startede med at gå til golftræning for at få DGU-kortet. Der findes masser af hæfter og bøger, som beskriver disse. Du kan eventuelt købe dem i sekretariatet,

Lokalregler

På GC Harekær har vi et sæt lokalregler, som kun gælder, når du spiller vores bane. Klik her, hvis du ønsker at sætte sig ind i dem nu.

Monobuggy, golf-scooter og el-løbehjul må ikke benyttes på banen.

Ordensregler

Når mange mennesker skal omgås hinanden, er det nødvendigt med et regelsæt for, hvorledes vi forventer, at man gør dette. Derfor har vi udarbejdet et sæt ordensregler. Du kan læse om ordensreglerne ved at klikke her.

Handicap beregning

I forbindelse med overgang til de nye handicapregler pr. 1. januar 2021 vil der for manges vedkommende ske en ændring af handicappet. Årsrevisionen for 2021 vil ske på baggrund af de senest 20 spillede runder i 2020, og gennemsnittet af de 8 bedste runder vil danne baggrund for beregningen af start handicappet for 2021.

Når en ny runde indrapporteres i 2021 vil den ældste runde fra årskørslen blive udskiftet med den nye runde og hvis den nye runde er blandt de 8 bedste runder vil et nyt handicap automatisk blive beregnet af GolfBox. Det anbefales derfor at alle spillede runder indberettes, da handicappet således løbende bliver reguleret svarende til ens aktuelle spilstyrke. Scoren bedes indberettet og godkendt af markøren samme dag runden er blevet spillet inden kl.24.00.

Hvis du ønsker uddybende information om det nye handicapsystem og tilhørende regler, kan du med fordel benytte Dansk Golf Unions hjemmeside. hvor selve systemet og de tilhørende regler er beskrevet i detaljer.

Da vi af erfaring ved at en del golfspillere blot ønsker at benytte spillet som en hyggesport, hvor man ikke går så meget op i handicap, kan det naturligvis fortsat kan lade sig gøre uden at man afleverer dagens scorekort.

Hvis man ønsker at deltage i klubturneringer, har regel- og handicapudvalget med godkendelse af Golf Klub Harekær´s bestyrelse besluttet, at man løbende skal have mindst 10 scorekort i sit arkiv for automatisk at blive godkendt til turneringer, da det udregnede handicap med færre scorekort næppe vil være retvisende i forhold til ens aktuelle spilstyrke.

bottom of page