TIL RÅDIGHED FOR DIG

Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål

Sekretariat

Sekretariatet kan kontaktes på telefon er 56 82 00 34 eller på

info@harekaer-golf.dk  dagligt kl. 8.00 – 16.00

Udvalg

Bestyrelse

Jesper Wraae-Bess - Bestyrelsesformand

Palle Sick Børgesen - Næstformand

Jørgen Kunnerup - Kasserer

Tina Skou Larsen - Medlem

Svend Clausen - Medlem

Sportsudvalg

Jesper Wraae-Bess

Kristian F. Jensen

Andreas Jepsen

Begynderudvalget

Carsten Hansen

Ulla Graulund Hansen

Juniorudvalg

Svend Clausen

Niels Håkonsen

Regeludvalget

Finn Schultz

Carsten Birk Hansen

Baneudvalg

Lasse Engelhardt - Chefgreenkeeper

Rikke Haurvig

Marc Bodal

Andreas Jepsen

Jens Kolding Pedersen

Leif Larsen

Anders Brødbæk Christensen

Sponsorudvalg

Svend Aage Petersen

Ole Bay Jensen

Kurt Rasmussen

Husudvalg

Jesper Skou Larsen

Matchudvalg

Per Holtse - Formand

Grethe Nielsen

Tina Skou Larsen

Mixudvalg

Jonna og Willy Nielsen
 

  • Golf Club Harekær
  • Golf Club Harekær

Golf Club Harekær

Harekærvej 6B · St. Salby · 4600 Køge · Tlf. 56 82 00 34 · info@harekaer-golf.dk

Nordea Bank, Køge - Reg.nr. 2233 Konto nr. 8894 134 640 · Mobilepay: 85927