top of page

LOKALREGLER

Der med held kan hjælpe dig til en bedre score

Pr. 1. januar 2019 er der godkendt nye LOKALREGLER for Harekær. Se de nye lokalregler herunder eller på opslag ved tjek-ind skranken. Klik her for at se Standard-lokalregel-E-5, som lokalreglerne henviser til.

Der er handicap begrænsning på 54 for spil på banen for gæster og max. handicap for en 4-bold i weekend og på helligdage er 120.

Lokalregler

 1. Banemarkeringer:
  Hvidepæle -
  Out ofbounds
  Gule pæle - Strafområde
  Røde pæle - Strafområde
  Blå pæle - Areal under reparation
  Blå pæle med grøn top - Areal under reparation med spilleforbud

 2. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside), droppe en bold indtil to kølle længder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. ’Fairway’ er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

 3. Ved spil af hul 2 er hul 3 out of bounds fra første hvide pæl med pil. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.

 4. Alle gule, røde og blå pæle samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel16.1.

 5. Den store sten på 7. fairway er en integreret del af banen.

 6. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller el-mast, på banen, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået. Efter regel 14.6.

 7. Ved spil af hul 8 og 18: Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid;

  • ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde– så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

  • findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold.

 8. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 17, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe i droppezonen, der er markeret med 4 sorte pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALREGLER:

Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 strafslag.

Godkendt af DGU Januar 2021

Ordensregel: Der er STRENGT forbudt at betræde naboernes grunde, herunder moseområdet ved 7. fairway.Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning fra banen samt 2 måneders karantæne.

bottom of page